Order Form / Bestelvorm

For a printable version of the order form, please click the button below. / Om die bestelvorm af te druk, druk op die bestelvorm knoppie.

Or fill out the below order form / Of vul die vorm benede in

Personal Particulars / Persoonlike Besonderhede

 

R90 per Unit/Eenheid

 

Verification

Postage

Please note that the following postage will be added to your final invoice. / Noteer asseblief dat posgeld toegevoeg word aan die boekprys.

Please also note that during the lock-down below prices will vary. / Hierdie pryse sal verskil gedurende die grendeltyd.

1 – 2 books / boeke:  R40          3 – 4 books / boeke: R90

5 – 7 books / boeke: R66          8 – 9 books / boeke: R74

10 – 12 books / boeke: R80

13 or more books : no postage / 13 of meer boeke: geen posgeld van toepassing

© Copyright - Wistan Uitgewers / Wistan Publishers