Order Form

Vir ‘n printbare weergawe van die order form click die onderstaande knoppie. / For a printable version of the order form, please click the button below.

Of vul die onderstaande vorm in. / Or fill out the below order form.

Personal Particulars / Persoonlike Besonderhede

 

R90 per Unit/Eenheid

 

Verification

Postage / Posgeld

*Please note that the following postage will be added to your final invoice.

*Neem asseblief kennis van die onderstaande posgeld wat by u finale faktuur gevoeg sal word.

1 – 2 books / boeke : R40 3 – 4 books / boeke : R90

5 – 7 books / boeke : R66 8 – 9 books / boeke : R74

10 – 12 books / boeke: R80

13 of meer boeke : geen posgeld / 13 or more books : no postage

© Copyright - Wistan Uitgewers / Wistan Publishers